นิทรรศการทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพฉบับออนไลน์
ที่จะทำให้คุณเห็นแนวโน้มของโลก ในการนำความรู้
และเทคโนโลยีมาใช้ตอบสนองวิถีชีวิตที่ใส่ใจสุขภาพ
มากขึ้น ลองมาทำความเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
ผ่านคำถามทั้ง 5 กับนิทรรศการ HEALTH TECH

คลิกค้างไว้
เพื่อเล่นวิดีโอ

QUESTION 1

WHAT IS

HEALTH TECHNOLOGY ?

ความหมายของเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพคืออะไร

Scroll down

WHAT IS
HEALTH
TECHNOLOGY?

ความหมาย
ของเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

มนุษย์ทุกยุคสมัยล้วนต้องการมีชีวิตที่ดี จึงพยายามคิดค้นหาวิธีเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ ทำให้เกิดเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Technology) ซึ่งเป็นนวัตกรรมต่อยอดที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้

นิทรรศการ HEALTH TECH : ทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ ทำให้เห็นถึงแนวโน้มของโลกที่นำความรู้ และเทคโนโลยีมาตอบสนองวิถีชีวิตที่มีความใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ลองมาทำความเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ผ่านคำถามพื้นฐาน 5 ประเด็นสำคัญเพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริง สู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคือ การนำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับตนเองและสังคม

Scroll down

นี่คือก๊อกน้ำ ที่เราคุ้นตา

มนุษย์ต้องการใช้น้ำอย่างสะดวก สะอาดและปลอดภัย เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า มนุษย์ ออกแบบนวัตกรรมก็เพื่อให้ชีวิตมีคุณภาพมากขึ้น

Scroll down

ก๊อกน้ำนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

ปรับอุณหภูมิน้ำอัตโนมัติ

ตรวจจับความชื้นในอากาศ
เพื่อกลั่นเป็นน้ำ

ช่องใส่สารอาหาร

ระบบฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ

ตรวจเช็คความสะอาด
ของน้ำผ่านสมาร์ทโฟน

คุณสมบัติ

1. ปรับอุณหภูมิน้ำอัตโนมัติ

2. ตรวจจับความชื้นในอากาศ เพื่อกลั่นเป็นน้ำ

3. ช่องใส่สารอาหาร

4. ระบบฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ

5. ตรวจเช็คความสะอาด ของน้ำผ่านสมาร์ทโฟน

ก๊อกน้ำนี้แตกต่างอย่างไร?

ก๊อกน้ำทั้งสองถูกออกแบบมาเพื่อให้ชีวิต
สะดวกสบายขึ้นเหมือนกัน ต่างตรงที่ก๊อกน้ำนี้ เกิดจากจินตนาการที่สะท้อนให้เห็นว่า สิ่งของธรรมดาๆ สามารถกลายเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพได้ด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมกับปัญญาที่ก้าวไปข้างหน้า
อย่างไม่หยุดยั้งของมนุษย์

QUESTION 2

CAN WE FORESEE

THE FUTURE

FROM THE PAST ?

เราสามารถทำนายอนาคตจากอดีต ได้หรือไม่

Scroll down

CAN WE
FORESEE
THE FUTURE
FROM THE PAST?

ทำนายอนาคตจากอดีต

ตลอดระยะเวลาหลายล้านปีในวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ตั้งแต่ยังอาศัยอยู่ในถ้ำจนรวมตัวเป็นสังคมสมัยใหม่
ไม่ว่าจะอยู่ในป่าดงดิบ ทะเลทราย เทือกเขา หรือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยและทุกภูมิภาคของโลกต่างใช้ภูมิปัญญาที่ตนมี
คิดค้นนวัตกรรมหรือวิธีที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น (Living Healthier) ในยุคแรกๆ เทคโนโลยีทางสุขภาพอาจทำหน้าที่ในการรักษาโรค
แต่ต่อมาเทคโนโลยีถูกคิดค้นขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้มนุษย์มีวิถีชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิม

การจะเข้าใจ Health Technology จึงไม่ใช่การมองนวัตกรรมหรือแนวคิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้น แต่คือการเข้าใจ
ถึงการพัฒนาตั้งแต่อดีตที่เชื่อมโยงมาถึงปัจจุบัน ทำให้มองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพในอนาคต

Scroll down

HEALTH TECHNOLOGY
STORY

Scroll down

THE EVOLUTION
OF EXERCISE

วิวัฒนาการของการออกกำลังกาย

10000 -
8000
BC

เอ็กเซอร์ไซส์
โดยสัญชาตญาณ

10,000 ปีก่อนคริสตกาล มนุษย์ จำเป็นต้องเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อ เอาชีวิตรอดจากศัตรูและอันตราย จากธรรมชาติ ด้วยทักษะหลาย เต้น วิ่ง กระโดด ปีน ขว้าง และ ต่อสู้

10,000-8,000 ปี ก่อนคริสตกาล มนุษย์เปลี่ยนจากนักล่าเป็นเกษตรกร มีกิจวัตรประจำวันซ้ำๆ เคลื่อนไหวร่างกายจำกัด ไม่ซับซ้อน

4000
BC

แข็งแกร่งดั่งนักรบ
โดยสัญชาตญาณ

4,000 ปีก่อนคริสตกาล ในยุคกรีกและโรมัน มนุษย์กลับมาฝึกฝนการเคลื่อนไหวร่างกายหลายด้านแบบมนุษย์ถ้ำอีกครั้ง มีเป้าหมายเพื่อสู้รบ

776 ปีก่อนคริสตกาล ชาวกรีกจัดการแข่งขันโอลิมปิกขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโอลิมเปีย กรีซ
กีฬาจึงเริ่มตันอย่างชัดเจนในเหตุการณ์นี้

1500 -
1600

กีฬาคือยาวิเศษ

ในยุคเรเนสซองส์ มนุษย์หันมา
ให้ความสนใจในเรื่องกายวิภาคชีววิทยา และการศึกษาเชิงกายภาพ

ค.ศ. 1553 หนังสือ EI Libro del Ejercicio Corporal de Sus Provechos เขียนโดย Cristobal Mendez นักฟิสิกส์ชาวสเปน เป็นหนังสือเล่มแรกที่กล่าวถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย

ค.ศ. 1569 หนังสือ De Arte Gymnastica เป็นหนังสือเวชศาสตร์การกีฬาเล่มแรกที่กล่าวถึงสุขภาพ เขียนโดย Mercurialis นักฟิสิกส์ชาวอิตาเลียน

1700 -
2000

ใครๆก็อยาก
ฟิตแอนด์เฟิร์ม

ค.ศ. 1760 วิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนไป เริ่มมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง จนถึงศตวรรษที่ 19 ขบวนการเพื่อประเทศชาติรณรงค์ให้ทุกคนรักษาสุขภาพ พร้อมรับมือกับสงคราม ซึ่งในแต่ละประเทศมีค่านิยมการฝึกฝนร่างกายแตกต่างกันไป

ค.ศ. 1796 Frand's Lowndes ชาวฝรั่งเศสประดิษฐ์เครื่องปั่นจักรยานอากาศ เป็นเครื่อง
ออกกำลังกายเครื่องแรกของโลก เรียกว่า Gymnasticon เพื่อช่วย พัฒนาการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มีการพัฒนาอุปกรณ์ออกกำลังกาย
ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น เข็มขัดสั่นเพื่อการลดน้ำหนัก (Vibrating Belt) วิดีโอการเต้นแอโรบิก
ของ Jane Fonda

ในประเทศไทยกิจกรรมบริหารร่างกาย ประกอบเพลงเกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) โดยอาจารย์สุกัญญา มุสิกวัน ใช้ชื่อว่า Slimnastic ซึ่งมาจาก คำว่า Slim กับ Gymnastic

FUTURE
REALIZED

จินตนาการกำหนดอนาคต

ตัวอย่างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน

โทรทัศน์จอบาง
เครื่องจ่ายอาหารอัตโนมัติ
ทางเลื่อนอัตโนมัติ
VDO Call
3G

QUESTION 3

WHO USE

HEALTH TECH?

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพถูกออกแบบมาสำหรับใคร ?

Scroll down

WHO USE
HEALTH TECH?

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพถูกออกแบบมาสำหรับใคร

ในปัจจุบัน Health Technology ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตามความก้าวไกลทางเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
และคำนึงถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ผสมผสานกับด้านสุขภาพ เช่น ความสนุกสนาน ความสวยงาม อำนวยความสะดวกสบาย สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกได้อย่างมหาศาล ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มีข้อจำกัดแบบใด หากคำนึงถึงการมีสุขภาพที่ดี ก็สามารถหาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับความต้องการมาใช้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับตัวคุณได้

Scroll down

อาหารเป็นปัจจัยหลักของชีวิต การได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ ในปริมาณที่เหมาะสม
ต่อความต้องการของร่างกาย จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ควรมองข้าม

ในปัจจุบันมี Health Technology จำนวนมากได้ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อทำให้การ ‘กินดี’ เป็นเรื่องที่สะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น


QUESTION 4

WHICH HEALTH TECH

REALLY

MATTERS TO US ?

ในฐานะของ HEALTH PROMOTION
เราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพอย่างไร

Scroll down

เบื้องหลังการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่าย เกิดจากแนวคิด
ที่ต้องการแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์การสร้างเสริมสุขภาวะของคนทุกกลุ่ม ด้วยการเก็บข้อมูล
พัฒนาต้นแบบ และทดสอบเพื่อให้นวัตกรรมนั้นๆ ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งต่อบุคคลและสังคม

นวัตกรรมของ สสส.

ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลักคือ

Scroll down

กระบวนการ
นวัตกรรมทางสังคม 6 ขั้นตอน

(Social Innovation Process)

โดย Open Book of Social Innovation

ขั้นที่ 1 Prompt

รับรู้ถึงปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการได้ และมีไอเดียแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 2 Proposal

มีแผนการทำงาน วิธีการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ขั้นที่ 3 Prototype

ปฏิบัติงานตามแผน มีการวัดผล ประเมินผล

ขั้นที่ 4 Sustaining

มีแหล่งทรัพยากร มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่อง

ขั้นที่ 5 Scaling

ขยายการทำงาน โดยถ่ายทอดสร้างแรงบันดาลใจ
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ

ขั้นที่ 6 System Change

เปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ค่านิยม เกิดกฎระเบียบ
นโยบายการขับเคลื่อนทางสังคม

Scroll down

QUESTION 5

CAN WE CREATE

OUR OWN

HEALTH TECH ?

เราสามารถสร้างนวัตกรรม Health Tech
ได้ด้วยตัวเองหรือไม่?

Scroll down

CAN WE CREATE
OUR OWN HEALTH TECH ?

เราสามารถสร้างนวัตกรรม Health Tech ได้ด้วยตัวเองหรือไม่?

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ในชีวิต และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ทั้งเพื่อใช้แก้ไขปัญหา เพิ่มความสะดวกสบาย ใช้ดูแลสุขภาพ ไปจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพราะฉะนั้น การสร้างนวัตกรรม Health Tech ด้วยตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หากแต่เราต้องมีองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่เพียงพอเท่านั้นเอง


สำหรับใครที่สนใจทดลองสร้างสรรค์นวัตกรรม Health Tech ด้วยตัวเอง สามารถทดลองเปิดโปรแกรม Health Lab ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ที่นี่ thaihealthcenter.org/exhibitions/healthtech/ เวอร์ชั่น Desktop

+

แว่นตา + บุหรี่

แว่นตาที่สามารถสแกนบุหรี่มือสามตามมุมต่างๆในบ้านได้

+

รองเท้า + อาหารเพื่อสุขภาพ

รองเท้าที่จะมีเซนเซอร์สแกนไขมันในร่างกายที่เพิ่มขึ้น และบีบแน่นขึ้นเมื่อไขมันเพิ่มขึ้น

+

กระจก + เลิกเหล้า

กระจกสแกนม่านตาวัดระดับแอลกอฮอล์ แสดงผลเป็นเสียงพร้อมบอกวิธีแก้อาการแฮ้งค์

เริ่มเล่น

Scroll down

ถัดไป

1

เลือกสิ่งของ

แว่นตา

แหวน

นาฬิกา

เสื้อ

ถุงเท้า

รองเท้า

รถยนต์

กระจก

โทรศัพท์มือถือ

แก้วน้ำ

ถัดไป

2

เลือกฟังก์ชั่น

เลิกบุหรี่

เลิกเหล้า

อาหารเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังกาย

ผู้ช่วยผู้สูงอายุ

ป้องกันอุบัติเหตุ

ดูผลลัพธ์

3

สิ่งประดิษฐ์ของคุณคือ

แว่นตา + บุหรี่

แว่นตาที่สามารถสแกนบุหรี่มือสามตามมุมต่างๆในบ้านได้

ตั้งชื่อ

ตกลง

ลองอีกครั้ง

หน้าแรก

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพเป็นเพียงสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นแรงกระตุ้น
แต่สิ่งสำคัญ ของการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ต้องมาจากทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องของตัวเราเอง


“ชีวิตดี เริ่มที่...เรา”