ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ


New
กิน กอด เล่น เล่า ทำงานบ้าน : ทักษะเพื่อพัฒนา EF ทางรอดของเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21
53k View
New
อาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อเด็กมีโภชนาการสมวัย
18k View
หนูทำแบบนี้ พ่อแม่ต้องรับมือแบบไหน ?
25k View
กิน กอด เล่น เล่า ทำงานบ้าน
19k View
บันทึกความสุข สไตล์ "น้องเรไร" ยิ่งเขียน ยิ่งจะได้
17k View
6 เหตุผลที่ต้องชวนเด็กๆ ออกมาเล่น
27k View
สอน Baby Sing and Sign ให้ลูกน้อยกัน
22k View
สมรรถนะ 7 ด้าน ที่เด็กปฐมวัยต้องมี
179k View
ทักษะ EF สร้างได้ด้วยการเล่น
63k View
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดสงขลา
25k View
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.