ภารกิจ

  • คุณมีเวลา 3 วินาที ในการจดจำรายการสินค้าที่ต้องซื้อจำนวน 5 รายการ

  • คุณมีเวลา 30 วินาที ในการเลือกซื้อโดยคลิกที่สินค้าเพื่อหยิบใส่ตะกร้าหรือหยิบออก