นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้
การเข้าชมนิทรรศการ
นิทรรศการล่าสุด

กิจกรรมเสริมนิทรรศการ "ความสุขของหนู"

กิจกรรมเสริมนิทรรศการ "ความสุขของหนู" เป็นการบูรณการระหว่างแนวคิดเด็กไทยยุค 4.0 กับแนวคิด happy 8 (ความสุข 8  ประการ) เข้าด้วยกัน ผ่านกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนเข้าใจความสุขอย่างง่ายๆ และสมดุลชีวิตที่นำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

ดูรายละเอียด

นิทรรศการเสมือนจริง

“ศิลป์สร้างสุข”
ค้นพบความสุข ผ่านความงามจากศิลปะทั้ง 10 ชิ้น ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

“สุขภาพดี เริ่มที่การกิน”

รู้หรือไม่

ในหนึ่งวันร่างกายควรได้รับพลังงานเท่าไหร่ ? ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชวนคุณมากิน ให้ได้ประโยชน์กันกับ "เมนูสุขภาพ"

“ปลุกพลังบวกในตัวคุณ ME WE ”

นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ เส้นทางสร้างแรงบันดาลใจ สู่การใช้ชีวิต อย่างมีสุขภาวะ ภายใต้แนวคิด "ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่...คุณทำได้“

“D.I.Y. สวนผักบ้านฉัน”

ถ้าคุณอยากปลูกผัก แต่ไม่รู้ จะเริ่มอย่างไร ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชวนคุณมาร่วมปลูกผักง่ายๆ ทำได้ทันที ตามไปดูกันเลย!

“GREEN BUILDING”

เรียนรู้ดูชม ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สัมผัสพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ และต้นแบบอาคารเขียวระดับโลก ที่พร้อมจะสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้คุณ

Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.