ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ


New
อาหารสุขภาพสำหรับพระสงฆ์
10k View
New
3 กระบวนการลดปัญหาเด็กอ้วน ผอม เตี้ย จากพื้นที่ต้นแบบรร.บ้านโคกจำเริญ
15k View
New
หนูติดจอ...พ่อแม่ช่วยได้
6k View
New
กระทรวงสาธารณสุข ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี!
80k View
New
5 แนวทางจัดการปัญหาอ้วนลงพุงของพนักงาน ที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
10k View
New
แป้งมะละกอ ไอเดียช่วยนักเรียนลดพุง ที่โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง จ.เชียงใหม่
17k View
New
อาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อเด็กมีโภชนาการสมวัย
11k View
New
แก้วเดียว...เดิน (ไม่) แป๊บเดียว
8k View
New
คู่มือลดพุงลดโรค
35k View
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ สร้างเสริมสุขภาวะ “ลดพุง ลดโรค”
10k View
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.