ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ


New
สรุปเนื้อหากิจกรรม CoFuture Dialogue อนาคตสร้างได้ก่อนวัยเกษียณ
47 View
New
8 เทคนิคสูงวัย กินอาหารปลอดภัย
49 View
New
คู่มือการดูแลผู้สูงอายุสูตรคลายซึมเศร้า
4k View
New
คู่มือการดูแลผู้สูงวัยชุด “ช่องปากสุขี”
80 View
New
คู่มือการดูแลผู้สูงวัย ปรับบ้านอยู่สบาย
2k View
New
คู่มือการดูแลผู้สูงวัยชุดไม้เท้าช่วยมอง
74 View
New
คู่มือการดูแลผู้สูงวัยเดินดีไม่มีล้ม
89 View
New
ชมรมผู้สูงอายุ
2k View
New
โรงเรียนผู้สูงอายุ : เปลี่ยนไม้ใกล้ฝั่ง ให้เป็นพลัง
15k View
New
กิน กอด เล่น เล่า ทำงานบ้าน : ทักษะเพื่อพัฒนา EF ทางรอดของเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21
6k View
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.