ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ


New
สสส. กับยุทธศาสตร์ 4 ด้าน เสริมสร้างสุขภาวะของประชากรกลุ่มเฉพาะ
8k View
New
เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน
8k View
New
4 แอปพลิเคชันดีๆ เพื่อทุกๆ คน
11k View
New
กระทรวงสาธารณสุข ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี!
56k View
New
สรุปเนื้อหากิจกรรม CoFuture Dialogue อนาคตสร้างได้ก่อนวัยเกษียณ
12k View
New
8 เทคนิคสูงวัย กินอาหารปลอดภัย
7k View
New
คู่มือการดูแลผู้สูงอายุสูตรคลายซึมเศร้า
11k View
New
คู่มือการดูแลผู้สูงวัยชุด “ช่องปากสุขี”
5k View
New
คู่มือการดูแลผู้สูงวัย ปรับบ้านอยู่สบาย
8k View
New
คู่มือการดูแลผู้สูงวัยชุดไม้เท้าช่วยมอง
5k View
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.