ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ


New
8 วิธี Reduce ลดใช้ ลดขยะ แก้ปัญหาที่ต้นตอ
14k View
New
FeelFit เครื่องวัดและติดตามกิจกรรมทางกาย นวัตกรรมใหม่! ช่วยลดภาวะเนือยนิ่ง
8k View
New
การตลาดเพื่อสังคม...เพื่อสังคมที่ดีขึ้น ใครๆ ก็ทำได้ หากใช้หัวใจนำทาง
8k View
New
กว่าจะมาเป็น นวัตกรรม สสส.
9k View
New
โอกาส สร้างสรรค์ พัฒนาคน การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
9k View
New
ถังกรีนโคลน วิธีกำจัดขยะจากบ้านโพธนาราม จ.เชียงราย
50k View
สร้างเครือข่ายดูแลสุขภาวะผู้สูงวัยในชุมชน
8k View
สานสัมพันธ์สุขสามวัยให้ห่างไกลโรค
17k View
สองล้อตะลุยสวน บ้านบางพลับ
10k View
Organic way : สมุนไพรไล่แมลง เพลี้ย หนอน
8k View
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.