ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ


New
FeelFit เครื่องวัดและติดตามกิจกรรมทางกาย นวัตกรรมใหม่! ช่วยลดภาวะเนือยนิ่ง
3k View
New
การตลาดเพื่อสังคม...เพื่อสังคมที่ดีขึ้น ใครๆ ก็ทำได้ หากใช้หัวใจนำทาง
4k View
New
กว่าจะมาเป็น นวัตกรรม สสส.
4k View
New
โอกาส สร้างสรรค์ พัฒนาคน การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
4k View
New
ถังกรีนโคลน วิธีกำจัดขยะจากบ้านโพธนาราม จ.เชียงราย
26k View
สร้างเครือข่ายดูแลสุขภาวะผู้สูงวัยในชุมชน
4k View
สานสัมพันธ์สุขสามวัยให้ห่างไกลโรค
5k View
สองล้อตะลุยสวน บ้านบางพลับ
6k View
Organic way : สมุนไพรไล่แมลง เพลี้ย หนอน
4k View
Organic way : กินให้ถูกส่วน ใน 1 มื้อ
4k View
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.